Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου

Νομικό Σημείωμα

Το συνολικό περιεχόμενο αυτού του ιστοτόπου ανήκει ή ελέγχεται αποκλειστικά από την Johnson & Johnson Healthcare Products, τμήμα της McNEIL-PPC, Inc., και προστατεύεται από τους διεθνείς νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων. Έχετε τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε λήψη του περιεχομένου αποκλειστικά για προσωπική χρήση και μη εμπορικούς σκοπούς, ωστόσο απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε τροποποίηση ή περαιτέρω αναπαραγωγή του. Επίσης απαγορεύεται ρητά η αντιγραφή ή χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Οι κάτοχοι αυτού του ιστοτόπου θα καταβάλουν κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου να περιλαμβάνουν ενημερωμένες και ακριβείς πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο, ωστόσο δεν παρέχουν καμία δήλωση, εγγύηση ή διαβεβαίωση σχετικά με την ακρίβεια, την ενημερότητα ή την πληρότητα των παρεχόμενων πληροφοριών. Οι κάτοχοι αυτού του ιστοτόπου δεν θα θεωρούνται υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε ζημιές ή τραυματισμούς που προκύπτουν από την πρόσβαση, ή την αδυναμία πρόσβασης, σε αυτόν τον ιστότοπο ή από την εμπιστοσύνη που δείχνετε στις πληροφορίες που περιέχει.

Αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους ή παραπομπές σε άλλους ιστοτόπους, ωστόσο οι κάτοχοι του παρόντος ιστοτόπου δεν είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο ανάλογων ιστοτόπων τρίτων και δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή τραυματισμούς που οφείλονται σε αυτό το περιεχόμενο. Οι σύνδεσμοι σε άλλους ιστοτόπους παρέχονται αποκλειστικά για λόγους διευκόλυνσης των χρηστών αυτού του ιστοτόπου.

Τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών, οι εμπορικές επωνυμίες, οι μορφές παρουσίασης και τα προϊόντα σε αυτόν τον ιστότοπο προστατεύονται από τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών και τη διεθνή νομοθεσία. Η χρήση οποιουδήποτε προαναφερθέντος στοιχείου απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη γραπτή εξουσιοδότηση των κατόχων του ιστοτόπου, με εξαίρεση τη χρήση τους για την αναγνώριση των προϊόντων ή υπηρεσιών της εταιρείας.

Οι πληροφορίες σε προσωπικά αναγνωρίσιμη μορφή που περιλαμβάνονται σε ηλεκτρονικές επικοινωνίες του παρόντος ιστοτόπου θα διέπονται από την Πολιτική Απορρήτου του ιστοτόπου. Οι κάτοχοι του ιστοτόπου θα έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν ή να αντιγράφουν όλες τις άλλες πληροφορίες που περιέχονται σε ανάλογες επικοινωνίες, όπως οποιαδήποτε ιδέα, εφεύρεση, έννοια, τεχνική ή τεχνογνωσία που αποκαλύπτονται σε αυτές, για οποιονδήποτε σκοπό. Σε αυτούς τους σκοπούς ενδέχεται να περιλαμβάνεται η κοινοποίηση των πληροφοριών σε τρίτα μέρη ή/και η ανάπτυξη, κατασκευή ή/και εμπορία προϊόντων ή υπηρεσιών.

Ο αποστολέας οποιωνδήποτε επικοινωνιών προς αυτόν τον ιστότοπο ή με άλλο τρόπο στους κατόχους αυτού του ιστοτόπου είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο και τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές τις επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένης της ακρίβειας και της αξιοπιστίας τους.